Privacy Policy

 

De Privacy Policy voor Bezoekers geldt voor iedereen die de website http://www.aesyliften.nl/ bezoekt.

Aesy Liften vind een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Aesy Liften B.V. houdt zich bij de verwerking aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. In deze verklaring leggen wij uit wat er met uw gegevens gebeurd. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.  

Beheer
De website www.aesyliften.nl staat onder beheer van Aesy Liften B.V. De contactgegevens zijn te vinden op http://www.aesyliften.nl/contact/.

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Gebruik van persoonsgegevens
Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt.

Door het gebruik van onze dienst laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegeven zijn. Wij bewaren en gebruiken enkel de persoonsgegevens die door u worden opgegeven.

Aesyliften.nl kan de gegevens die door de klant verstrekt worden onder meer voor de volgende doeleinden gebruiken:

Het sturen van één of meerdere mails zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan en het versturen van nieuwsbrieven.

Op onze site zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegeven. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Contactformulier en nieuwsbrief
Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Uw e-mailadres wordt automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zicht kunt afmelden.

Als u een contactformulier invult op de website of ons een e-mail verstuurt, zullen deze gegevens bewaard minimaal zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is danwel toegevoegd aan een klantendossier welke minimaal 7 jaren bewaard zullen blijven waarna de gegevens vernietigd zullen worden.

Cookies
aesyliften.nl maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina's van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo'n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan aesyliften.nl de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.

De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne browsers geboden.

Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd via de browser.

Bijgehouden statistieken
Er wordt enkele keren per maand bijgehouden hoe een klant zich navigeert over onze website. Hierbij worden geen gegevens van de klant gebruikt enkel de weg die de klant op dat moment volgt. Dit doen wij om te kijken hoe wij de website klantvriendelijker kunnen maken.

Wij houden statistieken bij op onze website waarbij wij ook individuele gegevens kunnen inzien. Wij doen dit echter alleen voor zover dat noodzakelijk is voor de in deze verklaring genoemde doelen.

Vragen
Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij aesyliften.nl. De contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in lid 1 van deze Privacy Policy.

Disclaimer
aesyliften.nl is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.